สรุปผลผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 Season Change"

Movie News21 สิงหาคม 2566

 

1. รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
 - มายาพิศวง (Six Characters) : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด และ Deva Art Theater Studio
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : JET TONE FILMS and HOUSETON (บริษัท เฮ้าส์ทัน จำกัด)
 - เวลา (Anatomy Of Time) : บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด
 - Blue Again : บริษัท ตัดอยู่ จำกัด และ กรูฟวินแมน โปรดักชั่นเฮ้าส์ แอนด์ สตูดิโอ


2. รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Feature)
 - 18 ปี ความทรงจำ ความฝัน ความรุนแรง : บริษัท ฟองเมฆ จำกัด
 - บูชา (Worship) : บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด
[ผู้ชนะรางวัล] - Scala ที่ระลึกรอบสุดท้าย : Bandai Dam Studio และ Mobile Lab


3. รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม (Best Director)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
[ผู้ชนะรางวัล] - มายาพิศวง (Six Characters) : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ
 - แอน (Faces od Anne) : คงเดช จาตุรันต์รัศมี และ ราสิเกติ์ สุขกาล


4. รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
 - มายาพิศวง (Six Characters) : มาริโอ้ เมาเร่อ
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ณัฐรัตน์ นพรัตนยาภรณ์
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ธนภพ ลีรัตนขจร
 - OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ : วงศ์รวี นทีธร


5. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
 - ใจจำลอง (Come Here) : อภิญญา สกุลเจริญสุข
 - บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : แอน ทองประสม
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : ราณี แคมเปน
[ผู้ชนะรางวัล] - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : อุรัสยา เสปอร์บันด์
 - Blue Again : ตะวัน จริยาพรรุ่ง


6. รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best  Supporting Actor)
 - กล้องติดตาย (SLR) : ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : พาริส อินทรโกมาลย์สุต
 - มายาพิศวง (Six Characters) : ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
 - หมอปลาวาฬ (Morplawan) : ชาดชาย ชินศรี
 [ผู้ชนะรางวัล] - OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ : พชร จิราธิวัฒน์


7. รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
 - บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : นงผณี มหาดไทย
 - มายาพิศวง (Six Characters) : ณฐพร เตมีรักษ์
 - มายาพิศวง (Six Characters) : รัดเกล้า อามระดิษ
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : พลอย หอวัง
[ผู้ชนะรางวัล] - Blue Again : อสมาภรณ์ สมัครพันธ์


8. รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
 - บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : พฤกษ์ เอมะรุจิ
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : เบ็ญจมาภรณ์ สระบัว,ทศพล ทิพย์ทินกร,ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์,อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ,ณฐพล บุญประกอบ,พวงสร้อย อักษรสว่าง
[ผู้ชนะรางวัล] - Blue Again : ฐาปณี หลูสุวรรณ


9. รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
 - บูชา (Worship) : อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ภาเกล้า จิระอังกูรกุล,บุญยนุช ไกรทอง,ณัฐดนัย นาคสุวรรณ
 - เวลา (Anatomy Of Time) : พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
 - อาชญาเกม (The Up Rank) : ปราเมศร์ ชาญกระแส
 - Blue Again : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต


10. รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : ปนายุ คุณวัลลี
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
[ผู้ชนะรางวัล] - เวลา (Anatomy Of Time) : ลี ชาตะเมธีกุล และ แคทธารีน่า วาร์ทีน่า (Katharina Wartena)
 - อาชญาเกม (The Up Rank) : อภิภู ฮุนตระกูล
 - Blue Again : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต


11. รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : นฤเบศ เปี่ยมใย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ และ บริษัท วัน คูล ซาวนด์ สตูดิโอ จำกัด
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นฤเบศ เปี่ยมใย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ
 - แอน (Faces od Anne) : อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร,สราวุธ พันถา,ชัยบวร ศรีลูกหว้า,บริษัท วัน คูล ซาวนด์ สตูดิโอ จำกัด
 - Blue Again : ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ และ ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต


12. รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
 - ใจฟูสอตรี่ (Jaifu Story) : เพลง “ใจฟู” ขับร้องโดย สิงโต นำโชค
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : เพลง “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง” ขับร้องโดย วรันธร เปานิล
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : เพลง “เดี๋ยวจะทำตามความฝัน” ขับร้องโดย TangBadVoice
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : เพลง “ถ้าเธอ” ขับร้องโดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และ วิโอเลต วอเทียร์
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : เพลง “Nobody Knows” ขับร้องโดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และ คริสโตเฟอร์ ชู


13. รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : หัวลำโพงริดดิม
 - มายาพิศวง (Six Characters) : ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : วิชญ วัฒนศัพท์ และ หัวลำโพงริดดิม
 - แอน (Faces od Anne) : ชัยบวร ศณีลูกหว้า
 - Blue Again : ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล และ ใจเทพ ร่าเริงใจ


14. รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : พัชร เลิศไกร
 - ภาพหวาด (Cracked) : เต้ย จารุวาทีกุล
 - มายาพิศวง (Six Characters) : นพพร เกิดศิลป์
[ผู้ชนะรางวัล] - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : พัชร เลิศไกร และ กฤตย์วลี เสณีตันติกุล
 - เวลา (Anatomy Of Time) : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น


15. รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
 - บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : ศุภกิจ กิจมั่งมี
 - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : กิจจา ลาโพธิ์
[ผู้ชนะรางวัล] - มายาพิศวง (Six Characters) : อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : วิสาข์ คงคา
 - วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ปวเรศ วงศ์อร่าม


16. รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม : (Best Make Up Effect)
 - แดงพระโขนง (Daeng Phra Khanong) : ธัมอาร์ต สตูดิโอ
 - เทอมสอง สยองขวัญ (Haunted Universities 2nd Semester : หทัย เขียวแสง,เมธาพันธ์ ปิติธันยพัฒน์,วราภรณ์ ศรีสวัสดิ์,มีนา จงไพบูรณ์,กนกกร นาครัตน์,ศิริพงษ์ สุขุมวาท
[ผู้ชนะรางวัล] - พี่นาค3 (Pee Nak3) : ถัถลี จารุจุฑารัตน์
 - ภาพหวาด (Cracked) คงกฤช ทองดี
 - มายาพิศวง (Six Characters) : มนตรี วัดละเอียด


17. รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษและยอดเยี่ยม (Best Visual Effect)
 - ๑๐๐ ขา (The One Hundred) : Fatcat Studios
[ผู้ชนะรางวัล] - บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอส์ จำกัด,Human Farm VFX,RIFF Studio,เซอร์เรียล สตูดิโอ,ดาร์ก อาร์มมี่ สตูดิโอ
 - ภาพหวาด (Cracked) ทริปเปิ้ล คิง,สโนว์แมน วิช่วล เอฟเฟ็กต์,นิวโอลเดอร์ VFX,วีเอทีฟ สตูดิโอ และ มนตรี สีบู่
 - เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : บริษัท วันคูล โปรดักชั่น จำกัด
 - ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ : (Leio) : Fatcat Studios


18. รางวัลภาพยนตร์ยอดนิยม
[ผู้ชนะรางวัล] - เฟื่อน

 

 

เอส เอฟ ขอแสดงความยินดี กับนักแสดง
และทีมงานภาพยนตร์ทุกคนที่คว้ารางวัลมาครองได้ในปีนี้