สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+


ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร SF+
•  บัตรสมาชิก SF+ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

สิทธิ์สะสมจำนวนภาพยนตร์เพื่อรับของรางวัล สำหรับสมาชิก SF+
•  สะสมครบ 3 เรื่อง    แลกรับ ป๊อปคอร์น ขนาด M 1 กล่อง
•  สะสมครบ 6 เรื่อง    แลกรับ ชุด Combo Set ขนาด M 1 ชุด
•  สะสมครบ 9 เรื่อง    แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Premium 1 ที่นั่ง
•  สะสมครบ 12 เรื่อง  แลกรับ ชุด Sausage Combo Set 1 ชุด
•  สะสมครบ 16 เรื่อง  แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Premium 1 ที่นั่ง
•  สะสมครบ 20 เรื่อง  แลกรับ ชุด 2 For U Combo Set 1 ชุด
•  สะสมครบ 24 เรื่อง  แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet 1 คู่
•  สะสมครบ 30 เรื่อง  แลกรับ ชุดของขวัญ SF Special Collection 1 ชิ้น
•  สะสมครบ 36 เรื่อง  แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง First Class 1 ที่นั่ง หรือ Single 1 ที่นั่ง   
•  สะสมครบ 50 เรื่อง  แลกรับ สิทธิ์ SF Prime 1 รอบปีสมาชิก


เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    การสะสมจำนวนเรื่องภาพยนตร์จะเริ่มสะสมและนับใหม่ทุก 12 เดือน นับจากวันแรกที่สมัครบัตรสมาชิก SF+
•    การสะสมจำนวนภาพยนตร์ คำนวณจากจำนวนเรื่องภาพยนตร์ที่เข้าชม (Soundtrack และ พากย์ไทย นับเป็นเรื่องเดียวกัน) โดยไม่นับจำนวนการดูซ้ำ และไม่นับรวมที่นั่งจากบัตรชมภาพยนตร์อภินันทนาการ รวมถึงการชมภาพยนตร์แบบเหมารอบ การชมภาพยนตร์รอบพิเศษที่ไม่ได้มีการซื้อปกติ
•    การสะสมสมจำนวนเรื่องภาพยนตร์ จะสะสมเฉพาะการใช้งานผ่านบัตรที่ทำรายการเท่านั้น กรณี ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ จะสะสมได้เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน SF Cinema
•    การซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบของ SF Cinema จะไม่สามารถสะสมจำนวนเรื่องภาพยนตร์ได้
•    เมื่อสะสมครบตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ สิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลจะปรากฎขึ้นในระบบสมาชิกโดยอัตโนมัติ เจ้าของบัตรสามารถนำบัตรสมาชิกไปขอรับรางวัลได้ในวันถัดไป แต่ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสิทธิ์ (ยกเว้น รางวัลสิทธิ์ SF Prime จะได้รับเมื่อเริ่มรอบปีสมาชิกใหม่ของสมาชิกท่านนั้น และจะมีอายุสิทธิ์ SF Prime 1 รอบปีสมาชิก)
•    รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Single สามารถอัพเกรดที่นั่ง Queen Bed ได้ โดยเพิ่มส่วนต่างบัตรชมภาพยนตร์ตามราคาที่กำหนด 
•    รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet และประเภทที่นั่ง First Class หรือ Single สมาชิกสามารถเลือกรับที่นั่งที่ราคาต่ำกว่าทดแทนได้ ดังนี้
-  เลือกรับบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Premium 2 ที่นั่ง แทน ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet 1 คู่
-  เลือกรับบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Premium 2 ที่นั่ง หรือ ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet 1 คู่ แทนประเภทที่นั่ง First Class หรือ Single 1 ที่นั่ง
-   หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนการใช้งานสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง First Class เพื่อแลกรับประเภทที่นั่ง Sofa Sweet หรือประเภทที่นั่ง Premium ให้ติดต่อแลกรับที่หน้าสาขาเท่านั้น
•    สิทธิ์ SF Prime มีสิทธิประโยชน์ ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่ Premium 5 ที่นั่ง และสิทธิ์ร่วมกิจกรรมพิเศษกับโรงภาพยนตร์ SF
•    เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

Add-on Package : ส่วนลดเลือกได้ เลือกสิทธิพิเศษที่เข้ากับ Lifestyle การดูหนัง


โปรตาม GEN (ส่วนลดตามช่วงอายุ)

SF+ Kids : ช่วงอายุ 7 - 11 ปี
 

SF+ Student : ช่วงอายุ 12 - 22 ปี
 

SF+ General : ช่วงอายุ 23 - 59 ปี
 

SF+ Senior : ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป


สิทธิพิเศษสำหรับ Package
•  สิทธิซื้อตั๋วหนังในราคาสมาชิก  จำนวน 1 สิทธิ์/เรื่อง (เฉพาะที่นั่งประเภท Deluxe, Premium, Prime, Executive Seat ตามโครงสร้างราคาของแต่ละสาขา)
•  ส่วนลดตั๋วหนังสำหรับผู้ติดตาม ที่นั่งละ 20 บาท จำนวน 3 สิทธิ์/เรื่อง (ยกเว้น ที่นั่งประเภท Executive Seat ได้รับส่วนลดที่นั่งละ 30 บาท)
•  สิทธิ์ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด จำนวน 1 สิทธิ์ เฉพาะที่นั่งประเภท Deluxe หรือ Premium (สมาชิกต้องลงทะเบียน Package โปรตาม GEN ก่อนวันเกิดอย่างน้อย 1 วัน และสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด)
•  รับส่วนลด Combo Set ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการสมัคร Package
•  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
•  สิทธิ์การใช้งาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้งาน
•  Package โปรตาม Gen สามารถใช้ร่วมกับ Package เสริมอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่สามารถสมัคร Package โปรตาม Gen ซ้ำซ้อนกันได้ จนกว่า Package เดิมจะหมดอายุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้


The VIP : ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งพิเศษ
สิทธิพิเศษสำหรับ Package
•  รับส่วนลด 50 บาท/ที่นั่ง สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Executive, VIP, MX4D, Sun Bench และ Bean Bag (จำกัด 2 สิทธิ์/เรื่อง)
•  รับส่วนลด 100 บาท/คู่ สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet, Executive Suit, Moon Bed, Lazy Chair, Day Bed, และ Suit (จำกัด 1 สิทธิ์/เรื่อง)
•  รับส่วนลด Combo Set ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการสมัคร Package
•  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท
•  สิทธิ์การใช้งาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้งาน
•  Package THE VIP สามารถใช้ร่วมกับ Package เสริมอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้
 


The First : ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First Class, Single, Queen Bed พร้อมรับสิทธิ์เดียวกับ The VIP
สิทธิพิเศษสำหรับ Package
•  รับส่วนลด 50 บาท/ที่นั่ง สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Executive, VIP, MX4D, Sun Bench และ Bean Bag (จำกัด 2 สิทธิ์/เรื่อง)
•  รับส่วนลด 100 บาท/คู่ สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Sofa Sweet, Executive Suit, Moon Bed, Lazy Chair, Day Bed, และ Suit (จำกัด 1 สิทธิ์/เรื่อง)
•  รับส่วนลด 100 บาท/ที่นั่ง สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง First Class (จำกัด 2 สิทธิ์/เรื่อง)
•  รับส่วนลด 100 บาท/ที่นั่ง สำหรับซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Single, Queen Bed (จำกัด 2 สิทธิ์/เรื่อง) 
•  รับส่วนลด Combo Set ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการสมัคร Package
•  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาท
•  สิทธิ์การใช้งาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้งาน
•  Package The First สามารถใช้ร่วมกับ Package เสริมอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนคืนเป็นเงินสดได้