ข้อควรรู้ ก่อนเข้าชม COLDPLAY LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES LIVE VIEWING AT SF CINEMA

News & Activities28 ตุลาคม 2565

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสนุกกัน
วันที่ 29 ต.ค. 65 รอบเวลา 15.30 น. และ 19.00 น.


 

 

 

ระเบียบ และเงื่อนไขในการเข้าชม


 

 

แฟนเพลง COLD PLAY อย่าลืมมาเจอกันนะ