สรุปผลรางวัล "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30"

Movie News26 กันยายน 2565

มีภาพยนตร์เรื่องไหน และนักแสดงท่านใด
คว้ารางวัลอะไรไปบ้าง เช็คได้เลยที่นี่ 

# ภาพยนตร์เรื่อง "ร่างทรง" คว้าไป 13 รางวัล
# ภาพยนตร์เรื่อง “4 Kings” คว้าไป 2 รางวัล
# ภาพยนตร์เรื่อง “เอหิปัสสิโก” คว้าไป 1 รางวัล
# ภาพยนตร์เรื่อง "เพราะเราคู่กัน คว้าไป 1 รางวัล
# รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ครั้งที่ 30 ได้แก่
"หม่อมน้อย" หม่อมหลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล


-------------------------------------------------------

 


ภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

 

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย Showbox and Northern Cross และ จีดีเอช ห้าห้าเก้า

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม
- บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก ร่างทรง

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
- นริลญา กุลมงคลเพชร จาก ร่างทรง

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
- สวนีย์ อุทุมมา จาก ร่างทรง

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย บรรจง ปิสัญธนะกูล, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ศิววุฒิ เสวตานนท์

รางวัลการถ่ายภาพยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย นฤพล โชคคณาพิทักษ์

รางวัลการบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย นฤเบศ เปี่ยมใย จาก กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ

รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ร่างทรง เพลง : ย่าบาหยัน ร้องโดย นันท์ มูลตรี

รางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย อรรคเดช แก้วโคตร

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย ชญานุช เสวกวัฒนา

รางวัลการแต่งหน้ายอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย พิเชษฐ วงศ์จันทร์สม

รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม
- ร่างทรง โดย กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ

 

 


ภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings
 

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
- อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี จาก 4 Kings

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
- ณัฏฐ์ กิจจริต จาก 4 Kings

 

 


ภาพยนตร์เรื่อง เพราะเราคู่กัน THE MOVIE


รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยม
- เพราะเราคู่กัน The Movie

 

 


ภาพยนตร์เรื่อง เพราะเราคู่กัน THE MOVIE


างวัลการลำดับภาพยอดเยี่ยม
- เอหิปัสสิโก โดย ณฐพล บุญประกอบ

 

 


รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ ครั้งที่ 30 ได้แก่
- “หม่อมน้อย” หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล