ข่อยฮักเจ้าหลาย My School

วันที่เข้าฉาย: 20 มิถุนายน 2024
หมวดหมู่: Comedy, Drama
เรทผู้ชม: G
Length 90 นาที
ผู้กำกับ: เขม เคนโคก
นักแสดง
บุญส่ง นาคภู่
ปฏิพัทธ์ มูลประสาน
ภัทรวดี อินทอง
กาญจนารัตน์ เสนแสนยา
Synopsis

การเรียนคือรากฐานสำคัญของอนาคต แต่ระบบการศึกษายังคงติดอยู่กับกรอบเก่าๆ อย่างไร้ที่สิ้นสุด พวกเราทุกคนจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ "ข่อยฮักเจ้าหลาย My School" เป็นภาพยนตร์สะท้อนชีวิตจริงของครูมานะ ครูหนุ่มไฟแรงหัวใจรักการสอน ได้ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แรงกล้า มีจุดยืนอันมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม เขาพยายามนำกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่มาใช้ แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับระบบการศึกษาเก่ารุ่นจากครูใหญ่ผู้มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียน วันแรกของการสอน ครูมานะก็สร้างความประหลาดใจให้แก่นักเรียนและครูใหญ่ด้วยการพาเด็กๆ ไปเรียนนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสวนทางโดยสิ้นเชิงกับวิธีการสอนในห้องเรียนแบบเดิมๆ อันเป็นที่ยึดถือมานาน การปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างความคิดใหม่กับระบบเก่าจึงเกิดขึ้น จนนำไปสู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ครูมานะสับสนในหน้าที่ของตน เขาหันกลับไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และตัดสินใจก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นในเส้นทางการเป็นครูผู้ให้การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทั้งที่ครูใหญ่ยังคงปฏิเสธวิธีการสอนแบบใหม่ของเขาอย่างเด็ดเดี่ยว การต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์กับอำนาจจะนำไปสู่จุดสะเทือนเมื่อพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาของประเทศ มาร่วมเป็นกำลังใจและร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ด้วยการติดตามชมภาพยนตร์เรื่อง "ข่อยฮักเจ้าหลาย My School"

TRAILER