คนทรงผี

วันที่เข้าฉาย: 19 พฤศจิกายน 2020
หมวดหมู่: Horror
เรทผู้ชม: TBC
Length 0 นาที
ผู้กำกับ: อาทิตย อาริยวงศ์ษา, ธีรคหะ อาริยวงศ์ษา
นักแสดง
ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
สุชาดา พูนพัฒนสุข
สุชาดา พูนพัฒนสุข
วรพล ตะเภาพงษ์
วรพล ตะเภาพงษ์
วิกาวี แซ่เบ๊
Synopsis

ติดตามเรื่องย่อไทยได้เร็วๆ นี้

TRAILER