เอสเอฟมูฟวี่คลับ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF Movie Club Card


สมาชิกประเภท General
•  ผู้ที่มีอายุครบ 23 แต่ไม่เกิน 60 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม General
•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร 150 บาท
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป*
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด**

* สะสมภาพยนตร์ครบตามที่กำหนดในแต่ละ Level เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมตามลำดับขั้น (Collect by movie titles, Get more discount)
ข้อกำหนดการปรับระดับสมาชิกประเภท General และส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมของแต่ละระดับ

•  ระดับ Beginner : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 1-5 เรื่อง รับส่วนลด เริ่มต้นที่ 20 บาท
•  ระดับ Silver : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 6-12 เรื่อง รับส่วนลด 25 บาท
•  ระดับ Gold : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 13-18 เรื่อง รับส่วนลด 30 บาท
•  ระดับ Platinum : ชมภาพยนตร์ตั้งแต่ 19 เรื่องขึ้นไป รับส่วนลด 35 บาท

** เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
•  ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
•  ต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
•  บัตรชมภาพยนตร์จะต้องเป็นรอบฉายในวันและเวลาเดียวกัน เท่านั้น

หมายเหตุ :
1.  สะสม 1 เรื่อง = 1 Movie Title (Soundtrack และ พากย์ไทย นับเป็นเรื่องเดียวกัน)
2.  สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติม ใช้ได้ 1 ที่นั่ง/เรื่อง เท่านั้น
3.  สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติม เฉพาะที่นั่ง Deluxe หรือ Premium เท่านั้น
4.  การนับจำนวนภาพยนตร์ จะนับที่นั่งจากราคาสมาชิกเท่านั้น (ไม่นับรวมที่นั่งจากราคาโปรโมชั่น, บัตร Complimentary, Gift Card, Gift Voucher, VIP Card, Gold Card, Platinum Card, Diamond Card)
5.  ระบบตรวจสอบจำนวนภาพยนตร์สะสม และให้สิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษเพิ่มเติมอัตโนมัติในวันถัดไป โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
6.  ไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัตรอื่นได้ หากมีการเปิดบัตรใหม่ จะต้องทำการสะสมจำนวนภาพยนตร์ใหม่

สมาชิกประเภท Student
•  ผู้ที่มีอายุครบ 12 แต่ไม่เกิน 23 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Student
•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร 100 บาท
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคานักเรียน-นักศึกษา
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด*

* เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
•  ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
•  ต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
•  บัตรชมภาพยนตร์จะต้องเป็นรอบฉายในวันและเวลาเดียวกัน เท่านั้น

สมาชิกประเภท Senior
•  ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Senior
•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร 150 บาท
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาผู้สูงอายุ
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด*

* เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
•  ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
•  ต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
•  บัตรชมภาพยนตร์จะต้องเป็นรอบฉายในวันและเวลาเดียวกัน เท่านั้น

สมาชิกประเภท Kids
•  ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี จำแนกประเภทเป็นสมาชิกกลุ่ม Kids
•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตร 100 บาท 
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาคุณหนูๆ
•  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ภายในสัปดาห์เกิด*

* เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•  จำกัดเฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาสมาชิกทั่วไป (General) เท่านั้น
•  ลูกค้าต้องทำการใช้สิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันเกิด
•  ต้องสมัครสมาชิกก่อนวันเกิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
•  บัตรชมภาพยนตร์จะต้องเป็นรอบฉายในวันและเวลาเดียวกัน เท่านั้น


รูปแบบบัตรสมาชิก