พิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ หรือ SF Movie Club card ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Sonic The Hedgehog” ผ่านช่องทางออนไลน์ ลุ้นรับ Ninebot Kick Scooter MAX (ประกันศูนย์ MONOWHEEL) มูลค่า 36,900 บาท ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 12 มีนาคม 2563

รายละเอียดโปรโมชัน
พิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ หรือ SF Movie Club card ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Sonic The Hedgehog” ผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกที่นั่ง ลุ้นรับ Ninebot KickScooter MAX จาก MONOWHEEL จำนวน 1 คัน มูลค่า 36,900 บาท รวม 4 รางวัล รวมมูลค่า 147,600 บาท  

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 12 มีนาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  (วันที่ 19 มีนาคม 2563)

  • รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Ninebot Kickscooter Max จาก MONOWHEEL จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 36,900 บาท

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1.  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล sfcinemapromotion@gmail.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
2.  ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์ และสามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
3.  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
4.  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
5.  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
6.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น