Birds of Prey Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชั่น  :  Birds of Prey Combo Set
ประกอบด้วย  :  ถังป๊อบคอร์น Birds Of Prey พร้อมป๊อบคอร์นขนาด 64 ออนซ์ 1 ถัง + เครื่องดื่มอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว ราคาชุดละ 360 บาท
ราคาพิเศษ!! สำหรับสมาชิก SF+ ราคาชุดละ 340 บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ