สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Mastercard ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard รับสิทธิ์ราคาพิเศษที่นั่งละ 69 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 1  Weekend SF Cinema Application

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF Cinema Application และชำระเงินด้วย Mastercard ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี Combo for 2 จำนวน 1 ชุด
จำนวนสิทธิ์ : 1,776 สิทธิ์
ประเภทบัตรที่ร่วมรายการ :  บัตรเครดิต Mastercard ทุกธนาคาร และ Mastercard Prepaid card

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 (เฉพาะรอบฉายวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน SF Cinema Application (ไม่จำกัดประเภทที่นั่งและระบบฉายของภาพยนตร์) เฉพาะรอบฉายวันเสาร์และอาทิตย์ เท่านั้น ทุก 2 ที่นั่ง รับฟรี Combo for 2 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยป๊อบคอร์นขนาด 64 oz.จำนวน 1 กล่อง และเครื่องดื่มขนาด 32 oz. จำนวน 2 แก้ว
2. ต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตของ Mastercard  และ/หรือ Mastercard Prepaid เท่านั้น
3. จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 ที่นั่ง ต่อ Booking Number
4. ลูกค้าจะต้องแสดง Booking Number เพื่อยืนยันการชำระเงินจากมือถือ พร้อมแสดงบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ทำรายการที่ Box office เพื่อรับสิทธิ์
5.  จำกัดจำนวน 1,776 สิทธิ์ ตลอดระยะเวาลากิจกรรม หรือจนกว่าจะครบจำนวน

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ( ยกเว้น  Emprive’ Cineclub และ SF Multiplex )

---------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 2  Weekday Special Price 69 Baht/Seat

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และชำระด้วยบัตรเครดิต Mastercard รับสิทธิ์ราคาพิเศษที่นั่งละ 69 บาท (เฉพาะที่นั่ง Deluxe ระบบปกติเท่านั้น)
จำนวนสิทธิ์ : 27,000 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม
ประเภทบัตรที่ร่วมรายการ :  บัตรเครดิต Mastercard และ SamsungPay Mastercard

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563 (เฉพาะรอบฉายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์และชำระด้วยบัตรเครดิต  Mastercard ทุกธนาคาร ราคาพิเศษที่นั่งละ 69 บาท (เฉพาะประเภทที่นั่ง Deluxe ระบบปกติ) วันจันทร์ถึงศุกร์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟสาขาที่ร่วมรายการ
2. จำกัดจำนวนไม่เกิน 2 สิทธิ์ / บัตร / วัน      
3. ลูกค้าต้องชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตของ Mastercard ที่ Box Office เท่านั้น
4. ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินส่วนต่าง เพื่ออัพเกรดที่นั่ง
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการซื้อผ่าน SF Cinema Application, SF Website
7.จำกัด 27,000 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม หรือจนกว่าจะครบจำนวน

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive' Cineclub)