Star Wars : The Rise of Skywalker Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น :  Helmet Straw
ประกอบด้วย :  Helmet Straw  1 ชิ้น  (มี 3 แบบให้เลือกสะสม)
ราคาจำหน่าย/ชุด :  ราคา 99 บาท

สินค้าโปรโมชั่น :  R2-D2 Cup and Popcorn Combo Set
ประกอบด้วย :  R2 D2 1 ชิ้น  (บรรจุน้ำอัดลม ขนาด 44 Oz. และ ป๊อบคอร์น ขนาด 100 Oz.)
ราคาจำหน่าย/ชุด :  ราคา 690 บาท

สินค้าโปรโมชั่น :  Sith Trooper Helmet Popcorn with Helmet Straw Combo Set
ประกอบด้วย :  น้ำอัดลม ขนาด 44 Oz.  1 แก้ว  + ป๊อบคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง + หลอดดูดน้ำ 1 ชิ้น (มี 3 แบบให้เลือกสะสม)
ราคาจำหน่าย/ชุด :  ราคา 369 บาท

สินค้าโปรโมชั่น :  Snap Toppers and IML Cup Set
ประกอบด้วย :  น้ำอัดลม ขนาด 32 Oz.  1 แก้ว  + ป๊อบคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง + Topper 1 ชิ้น (มี 5 แบบให้สะสม)
ราคาจำหน่าย/ชุด :  ราคา 329 บาท

สินค้าโปรโมชั่น :  Sith Light saber Cup Set
ประกอบด้วย :  น้ำอัดลม ขนาด 22 Oz.  1 แก้ว  + ป๊อบคอร์น ขนาด 85 Oz. 1 ถัง
ราคาจำหน่าย/ชุด :  ราคา 349 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (20.00 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

**​​​​​เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น