ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Charlie's Angels" ทุกที่นั่ง ผ่านช่องทาง Online ลุ้นรับ dji OSMO Pocket หรือ dji OSMO Action ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "Charlie's Angels"  ผ่านช่องทาง Online ( www.sfcinemacity.com / SF Cinema Application)  ทุกที่นั่ง ลุ้นรับ dji OSMO Pocket มูลค่า 12,500 บาท จำนวน 10 รางวัล หรือ dji OSMO Action มูลค่า 12,000 บาท  จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 245,000 บาท          
                            
ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม  2562              
                       
เงื่อนไขการรับรางวัล
- เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
- ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องจ่ายค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัท ฯ
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
- ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 26 ธันวาคม 2562