เพียงโพสต์รูปบัตร SF+ ของคุณ คู่ตั๋วภาพยนตร์ The Cave - นางนอน ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พาบินลัดฟ้าไปเชียงราย ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SF+  พาบินลัดฟ้าไปเชียงรายกับ Thai Lion Air ลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พักที่ดีที่สุด The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย 3 วัน 2 คืน

“เพียงโพสต์รูปบัตร SF+ ของคุณ คู่ตั๋วภาพยนตร์ The Cave - นางนอน ที่ Facebook ของคุณ พร้อมตั้งค่าสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #SFThecave และ #SFCinema พร้อมบอกเราว่าคุณอยากใช้เวลาพิเศษที่ SF มอบให้นี้ พลัสไปกับใคร...? เพราะอะไร...?” จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน  รวมมูลค่า 231,996 บาท

** วิธีตัดสินผู้โชคดี **
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามกติกาทุกข้อ และเหตุผลใดโดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จึงจะได้รับรางวัลดังกล่าว

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 6 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการรับของรางวัล
-   ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ activity@sfcinemacity.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ  และสาขาโรงภาพยนตร์ที่สะดวกรับของรางวัล
-   ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-   นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง และบัตรสมาชิก SF+ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-   ผู้โชคดีจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในการรับรางวัล ตรงกับข้อมูลของสมาชิก SF+ โดยตรวจสอบสิทธิ์จาก SF Application และจะต้องเป็นสมาชิก SF+ ตั้งแต่วันที่ร่วมกิจกรรม หรือก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
-   นำบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Cave - นางนอน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
-   ตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
-   โรงแรม The Riverie by Katathani จ.เชียงราย  สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563
-   หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
-   ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-   การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่ภาพยนตร์เข้าฉาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 20 ธันวาคม 2562