ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าเรื่อง “Star Wars : The Rise of Skywalker” ทุกที่นั่ง รับ “น้ำดื่ม Sprinkle Star Wars : The Rise of Skywalker” ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าของจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าเรื่อง “Star Wars : The Rise of Skywalker” ทุกที่นั่ง (ทุกช่องทางการจำหน่าย) รับฟรี “น้ำดื่ม Sprinkle Star Wars : The Rise of Skywalker” มูลค่า 39 บาท (รวม 3,000 สิทธิ์)
วันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย : วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562 (หรือจนกว่าของจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาในกรุงเทพฯ  และเชียงใหม่