Everest 8” Plush

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
สินค้าโปรโมชั่น :  Everest 8” Plush
ประกอบด้วย :  ตุ๊กตาเอเวอเรส ขนาด 8 นิ้ว ราคา  350  บาท
เงื่อนไขการจำหน่าย : ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจำนวน 5 ชุด / ลูกค้า 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

จัดจำหน่าย
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา