ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “One Piece : Stampede” ในระบบ MX4D ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับหมอนรองคอ Tony Tony Chopper มูลค่า 429 บาท ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น    
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “One Piece : Stampede” สำหรับโรงภาพยนตร์ 4 มิติ MX4D ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับหมอนรองคอ Tony Tony Chopper 1 ใบ จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 429 บาท  

ระยะเวลาโปรโมชั่น    
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึง 2 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขการรับของรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์
-  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ 4 มิติ MX4D สาขา เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี คลิก