ผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ในระบบ Digital 2D ในราคา 80 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น   
สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ในระบบ Digital 2D ในราคา 80 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น        
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562    

เงื่อนไขโปรโมชั่น     
1.  สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท (รวมถึงบัตรกรุงศรี เดบิต ที่เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรอาจารย์ บัตรบุคลากร และบัตรพนักงาน) ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง Deluxe ในระบบ Digital 2D ในราคา 80 บาท ทุกรอบ ทุกโรง
2.  จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และจำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน  รวม 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
3.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4.   สามารถเพิ่มเงินส่วนต่าง เพื่ออัพเกรดที่นั่งได้
5.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรกรุงศรี เดบิต เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6.   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub)