"ฟินยกฟลอร์" กับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
กิจกรรมที่ 1  SF Ticket Bonus (Fin on Floor)
แสดงบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สามารถรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ รวม  8 ร้าน ดังนี้
1.  Maidreamin  
2.  Black Canyon
3.  Castella
4.  Sukishi
5.  Chester grill
6.  SUB WAY
7.  Amazon
8.  Xoho

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  
1.  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง เพื่อรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ที่ร่วมกิจกรรม
2.  บัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่ / 1 สิทธิ์ / 1 ร้านค้า


-------------------------------------------------
กิจกรรมที่ 2  Happy Bonus
ทุกการใช้จ่ายต่อ ใบเสร็จครบ 300 บาท ของร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สามารถนำมาแลกสิทธิ์เล่น SF Spinner Game ที่บูธกิจกรรมบริเวณโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขา เอ็มบีเค ชั้น 7 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. เท่านั้น ไม่นับรวม วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม  
1. ใบเสร็จของร้านค้าชั้น 7 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ทุก 300 บาท สามารถนำมาแลกสิทธิ์เล่น SF Spinner Game ได้ 1 ครั้ง
2.  สามารถถร่วมกิจกรรมได้ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. เท่านั้น ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ใบเสร็จสามารถใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น
4.  รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์