Coca-Cola Popcorn กรอบ อร่อย เต็มรสโค้ก ให้คุณลิ้มลอง

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า คัดสรรป๊อบคอร์นรสชาติใหม่ Coca-Cola Popcorn กรอบ อร่อย เต็มรสโค้ก ให้คุณลิ้มลอง

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ