Avengers : End Game Exclusive Promotion

ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “Avengers : End Game” สำหรับ โรงภาพยนตร์ 4 มิติ MX4D, ZIGMA CINESTADIUM, Happiness Cinema, First class และ VIP ทุกที่นั่ง ลุ้นรับ เมาส์ “Marvel Collection” จาก Logitech จำนวน 1 ตัว มูลค่า 799 บาท รวม 100 รางวัล

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

เงื่อนไขการรับของรางวัล
-  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลมาทางอีเมล activity@sfcinemacity.com โดยแจ้ง ชื่อกิจกรรม ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาที่รับชมภาพยนตร์
-  กรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
-  ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถเลือกรับของรางวัลได้ เช่น สี หรือขนาดไซส์ เป็นต้น

สาขาที่ร่วมรายการ
•  โรงภาพยนตร์ 4 มิติ MX4D สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล นครราชสีมา
•  โรงภาพยนตร์ ZIGMA CINESTADIUM สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระราม 9,  เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา และเมญ่า เชียงใหม่
•  โรงภาพยนตร์ Happiness Cinema สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล นครราชสีมา
• โรงภาพยนตร์ First Class สาขาสาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระราม 9,  เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา, เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ, เมญ่า เชียงใหม่,  เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล พัทยา บีช และเทอมินอล 21 พัทยา
•  โรงภาพยนตร์ VIP สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และเดอะมอลล์ บางกะปิ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562