Super Giant Twisters Combo Set 

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า 
Super Giant Twisters Combo Set 
1. Super Giant Twisters Bucket 380 Oz. จำหน่ายราคา 299 บาท
     ปะรกอบด้วย

  • Super Giant Twisters Bucket 380 Oz. พร้อมป๊อปคอร์น จำนวน 1 ถัง

-------------------------------------------

2. Super Giant Twisters Combo Set จำหน่ายราคา 399 บาท
    ประกอบด้วย

  • Super Giant Twisters Bucket 380 Oz. พร้อมป๊อปคอร์น จำนวน 1 ถัง
  • Soft Drink 32 Oz. จำนวน 2 แก้ว

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา