Uranus2324 Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

รายละเอียดโปรโมชัน
Uranus2324 Combo Set : จำหน่าย ราคา 349 บาท ประกอบด้วย
- Uranus Bottle 22 Oz. with straw พร้อมน้ำอัดลม 1 ใบ
- Popcorn Bucket 64 Oz. พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub