ลูกค้า MGC-MOBILIFE ใช้ 1,520 คะแนน แลกรับ ชุดป็อปคอร์น Combo Set Size M

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึง 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้า MGC-MOBILIFE ใช้ 1,520 คะแนน แลกรับ ชุดป็อปคอร์น Combo Set Size M (เครื่องดื่ม 22 oz. + ป็อปคอร์น 46 oz.) จำนวน 1 ชุด
จำนวนสิทธิ์ : 500 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ถึง 25 กรกฎาคม 2567

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก MGC-MOBILIFE เท่านั้น
2. รับสิทธิ์ผ่าน MOBILIFE APPLICATION
3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะ ชุดป็อปคอร์น Combo Set Size M (เครื่องดื่ม 22 oz. + ป็อปคอร์น 46 oz.) จำนวน 1 ชุด เท่านั้น
4. เมื่อกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Code นำ Code ที่ได้รับจากทาง MOBILIFE APPLICATION นำมาใช้รับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
5. กรณีมีการกดรับสิทธิ์แล้ว สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลา 1 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด เท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
6. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ไม่สามารถบันทึกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพื่อรับสิทธิ์ได้ , ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หากเป็นการทำสำเนา และไม่สามารถใช้สิทธิ์จากคูปองที่ถูกคัดลอก ในทุกกรณี
7. คะแนนที่ทำการแลกแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ทุกกรณี
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทอนได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
9. บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MOBILIFE CONNECT: 02-027-8988 หรือ mobilife@mgc-asia.com

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub