Line Friends Summer Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
Line Friends Summer Combo Set  จำหน่ายราคา 359 บาท ประกอบด้วย

  • Line Friends Summer Topper with Lid ( มี 4 แบบให้สะสม ) จำนวน 1 ชิ้น
  • Cup 32 Oz. IML พร้อมน้ำอัดลม จำนวน 1 ใบ            
  • Popcorn Bucket 64 Oz. จำนวน 1 ถัง

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
 
สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา