สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน 
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง LHB You Application และมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่ง Deluxe ระบบ Digital 2D จำนวน 1 ที่นั่ง 
โควต้า : บัตรชมภาพยนตร์ ที่นั่ง Deluxe ระบบ Digital 2D จำนวน 7,000 สิทธิ์ (จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์)      

ระยะเวลาโปรโมชัน         
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

เงื่อนไขโปรโมชัน 
1. ลูกค้ากดรับโค้ดผ่านทาง เมนู “สิทธิพิเศษ” ในแอปพลิเคชั่น LHB You หลังจากดำเนินการครบตามเงื่อนไข และโค้ดสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยหากเกินกำหนดจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
2. จำกัดจำนวนสิทธิ์รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 7,000 สิทธิ์ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ก่อน
3. จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน /1 สิทธิ์ 
4. สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe และสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium และ Prime และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง ตลอดจนถึง บัตรชมภาพยนตร์ที่ SF WORLD CINEMA Central World และโรงภาพยนตร์ Zigma Cinestadium ทุกสาขาสำหรับที่นั่ง Premium โดยสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรด เป็นที่นั่ง Prime และระบบ 3 มิติได้
5. กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากฐานราคาบัตรในวันนั้น ๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้น ๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
6. สามารถใช้สิทธิ์ที่สาขาโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive' Cineclub
7. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
8. ลูกค้าไม่สามารถใช้โค้ดที่เกิดจากการบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) ได้
9. สิทธิประโยชน์นี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th
11. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และดุลยพินิจของธนาคารโดยจะพิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดเป็นไปอย่างสมเหตุและสมผล โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
12. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 1327

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น Emprive' CineClub