Popcorn Bologna รสโบโลน่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ Popcorn Bologna รสโบโลน่าอร่อย กลมกล่อม หอมกลิ่นโบโลน่า

เริ่มจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
จำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา