ลูกค้าดีแทค (ยกเว้นลูกค้าดีแทค welcome) ใช้ 300 Coins + เงิน 60 บาท แลกรับ Combo Set L จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดโปรโมชัน
ลูกค้าดีแทค (ยกเว้นลูกค้าดีแทค welcome) ใช้ 300 Coins + เงิน 60 บาท แลกรับ Combo Set L จำนวน 1 ชุด
จำนวนสิทธิ์ : 148,554 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน     
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการกดรับสิทธิ์
1.    สำหรับลูกค้าที่มี dtac App สามารถกดรับสิทธิ์ โดยเข้าไปใน dtac App จากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะแสดงหน้า redeem สิทธิ์ใน dtac App
2.    สำหรับลูกค้าที่ไม่มี dtac app สามารถกดรับสิทธิ์โดยสแกน QR Code ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ที่หน้าสาขา จากนั้นหน้าจอจะแสดง Redeem สิทธิ์ใน dtac website

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.  สามารถรับสิทธิ์ผ่าน dtac App 
2.  จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / เดือน
3.  สำหรับ Combo Set L (Soft Drink 44 Oz. + Popcorn 64 Oz.ลาย Corporate) สามารถรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 
4.  ในกรณีกดรหัสเพื่อใช้สิทธิ์แล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
5.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6.  รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  

สาขาที่ร่วมรายการ       
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา