รสดีเมนู ป๊อปคอร์น รสลาบ

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ นำเสนอ ป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “รสดีเมนู ป๊อปคอร์น รสลาบ / Popcorn Labb Flavor”

เริ่มจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา