Dr.CBD Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  2566 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2569
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายการสินค้า 
Dr.CBD Combo Set  ประกอบไปด้วย 

  • POPCORN BUCKET 64 OZ. จำนวน 1  ถัง  (เลือกได้ 2 รสชาติ) 
  • SOFT DRINK 32 OZ. จำนวน 1 ถัง  (เลือกรสชาติใดก็ได้)
  • CBD COLLAGEN PEPTIDE ขนาด 50 ML หรือ CBD N-G 50 ขนาด ML.  (ลูกค้าสามารถเลือกได้เพียง 1 ขวด)

ราคาจำหน่าย : ราคา 235 บาท  

ระยะเวลาจำหน่าย  
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2569

สถานที่จำหน่าย  
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา