ลูกค้าผู้ใช้บัตร Mastercard ทุกประเภท ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ SF ด้วยบัตร Mastercard 1 ที่นั่ง เท่ากับ บริจาคเงิน 20 บาท เข้าสภากาชาดไทย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดกิจกรรม
ลูกค้าผู้ใช้บัตร Mastercard ทุกประเภท ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ SF 1 ที่นั่ง เท่ากับ บริจาคเงิน 20 บาท เข้าสภากาชาดไทย
ประเภทบัตรที่ร่วมกิจกรรม : บัตร Mastercard ทุกประเภท

ระยะเวลากิจกรรม        
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (T&C)

  • สิทธิ์ตามโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "บริษัทฯ"
  • ผู้ใช้บัตร Mastercard ทุกประเภท ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
  • ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตร Mastercard ทุกประเภท โดยบัตรชมภาพยนตร์ SF 1 ที่นั่ง เท่ากับบริจาคเงิน 20 บาท เข้าสภากาชาดไทย ผ่านบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
  • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมสิทธิ์ตามโครงการนี้ได้ที่โรงภาพยนตร์เครือ SF ทุกสาขา และผ่านช่องทาง Website : www.sfcinema.com, SF Cinema Application และตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk)
  • ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
  • ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการบริจาคนี้เป็นการใช้บัตร Mastercard ชำระเงินค่าบัตรชมภาพยนตร์ SF จำนวน 1 ที่นั่ง เท่ากับการบริจาคเงิน 20 บาท เพื่อให้บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอรับใบเสร็จหรือเอกสารรับรองการบริจาคใดๆ ในนามของผู้ใช้บริการได้
  • ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้องเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร


สาขาที่ร่วมกิจกรรม    
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ