ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “THE MARVELS” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard Set ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มีให้สะสมถึง 7 แบบ

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

รายละเอียดโปรโมชัน
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “THE MARVELS” ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ Postcard Set ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มีให้สะสมถึง 7 แบบ มูลค่าใบละ 59 บาท โดยจำนวน Postcard ใน Set แต่ละสัปดาห์รายละเอียด ดังนี้

  • สัปดาห์ที่ 1     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  (จำนวน 2,000 ชุด)
  • สัปดาห์ที่ 2     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  (จำนวน 1,000 ชุด)
  • สัปดาห์ที่ 3     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  (จำนวน 700 ชุด)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•    สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ THE MARVELS จำนวน 2 ใบ มาแสดงเพื่อรับ Postcard Set ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ ตามจำนวนที่แจกแต่ละสัปดาห์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของพรีเมียมจะหมด)
•    ขอสวนสิทธิ์ บัตรชมภาพยนตร์กลุ่ม Complimentary ฟรี ไม่ร่วมรายการทุกกรณี
•    ขอสงวนสิทธิ์ การรับสิทธิ์ดังกล่าว โดยใช้หลักการ First Comes, First Serves สำหรับลูกค้าที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ก่อนเท่านั้น
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
•    สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมี่ยมอื่นๆ ได้อีก

สาขาที่ร่วมรายการ 
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ