The Marvels Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
The Marvels Combo Set  จำหน่ายราคา 369 บาท ประกอบด้วย 

  • The Marvels Topper with Cup 32 oz. พร้อมน้ำอัดลม จำนวน 1 แก้ว 
  • Popcorn Foil Bucket ขนาด  64 oz. จำนวน 1 ถัง 

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ