สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ Grab ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited แลกพอยต์บน Grab แค็ตตาล็อก Rewards รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios' The Marvels ฟรีจำนวน 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ Grab ที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited แลกพอยต์บน Grab แค็ตตาล็อก Rewards รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios' The Marvels ฟรีจำนวน 1 ที่นั่ง ใช้เพียง 9 พอยต์ สงวนสิทธิ์เฉพาะ 5,000 สิทธิ์เท่านั้น  /  สำหรับผู้ใช้บริการที่แลก 149 พอยต์ จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ ผู้ใช้บริการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อน และจำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ
จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด : 15,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ (จำกัดการใช้ 1สิทธิ์/ท่าน/กิจกรรม)

ระยะเวลาโปรโมชัน       
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด)

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited แลกพอยต์ผ่าน Grab แค็ตตาล็อก  Rewards ตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น 
2.    สิทธิพิเศษสำหรับ [Early Bird] ใช้เพียง 9 พอยต์ จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/กิจกรรม จำนวน 5,000 สิทธิ์
3.    สิทธิสำหรับผู้ใช้ 149 พอยต์ จำกัดการใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/กิจกรรม จำนวน 10,000 สิทธิ์
4.    สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับประเภทที่นั่ง Prime,Premium,Deluxe เท่านั้น
5.    สามารถเพิ่มส่วนต่าง 30 บาทเพื่ออัพเกรดเป็นระบบ 3 มิติได้
6.    ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับรอบฉายล่วงหน้า ใช้สิทธิ์ได้ วัน ต่อ วัน
7.    สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub   
8.    สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมด)
9.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios' The Marvels  เท่านั้น
10.    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน หรือโอนพอยต์ในทุกกรณี หากลูกค้ามีการทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
11.    ลูกค้าต้องทำการแสดงหน้าจอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
12.    สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
13.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
14.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
15.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
16.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive Cineclub)