BT21 AFTER SCHOOL Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (สำหรับช่องทาง Online)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
BT21 AFTER SCHOOL Combo Set 
ประกอบด้วย : BT21 AFTER SCHOOL TOPPER with cup 32 oz. พร้อมน้ำอัดลม จำนวน 1 แก้ว + Popcorn ขนาด 64 oz. จำนวน 1 ถัง จำหน่ายราคา 399 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย

  • เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป (สำหรับช่องทาง Online)
  • เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป - จนกว่าสินค้าจะหมด

สถานที่จำหน่ายสินค้า