สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank ใช้คะแนน K Point 1,388 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ หรือใช้คะแนน K Point 888 คะแนน แลก Combo Set Size M

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดโปรโมชันที่ 1
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Kbank ใช้คะแนน K Point 1,388 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ ประเภท Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema หรือตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ (Kiosk) / Website และ SF Cinema Application 
จำนวนสิทธิ์ : 34,000 สิทธิ์

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ใช้คะแนน K Point 1,388 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ผ่าน Application KPLUS  โดยแสดง QR CODE ที่จุดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema และสามารถใช้บน Kiosk Express Ticketing, SF Website หรือ SF Application 
2.  สามารถใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้น ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub
3.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4.  สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้ 
5. ภาพยนตร์ MEGA BLOCKBUSTER ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
6.  ธนาคารกสิกรไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.  กิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
8.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
9.   ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
10. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

------------------------------------------------
รายละเอียดโปรโมชันที่ 2
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า KBANK ใช้คะแนน K Point 888 คะแนน  แลก Combo Set Size M โดยแสดง QR CODE ผ่าน Application KPLUS 

ระยะเวลาโปรโมชัน          
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
   
เงื่อนไขโปรโมชัน 
1.  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย ใช้คะแนน K Point  888 คะแนน แลก Combo Set Size M 1 ชุด ผ่าน Application KPLUS โดยแสดง QR CODE ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายน้ำและเครื่องดื่ม
2.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต เพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
4.  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
5.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
6.  ธนาคารกสิการไทยมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.  ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารกสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
8.  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย สอบถามโทร 02-888-8888

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ