สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก GrabUnlimited เมื่อทำภารกิจครบจำนวน 4 ครั้ง บน Application Grab รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ฟรีจำนวน 2 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

รายละเอียดกิจกรรม
สมาชิก GrabUnlimited รับบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ฟรี จำนวน 2 ที่นั่ง เมื่อทำกิจกรรมครบตามเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ใช้บริการ GrabFood ขั้นต่ำ 230 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง
  2. ใช้บริการ GrabMart ขั้นต่ำ 300 บาท/ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง
  3. ใช้บริการ GrabTaxi ขั้นต่ำ 180 บาท/ครั้ง  จำนวน 1 ครั้ง

จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด : 11,400 สิทธิ์  (จำกัดการใช้ 1สิทธิ์/ท่าน/กิจกรรม)

ระยะเวลากิจกรรม            
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก GrabUnlimited เท่านั้น 
2.    สิทธิพิเศษจำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/กิจกรรม
3.    สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับประเภทที่นั่ง Prime,Premium,Deluxe เท่านั้น
4.    สามารถเพิ่มส่วนต่าง 30 บาทเพื่ออัพเกรดเป็นระบบ 3 มิติได้
5.    ไม่สามารถใช้สิทธิ์กับรอบฉายล่วงหน้า ใช้สิทธิ์ได้ วัน ต่อ วัน
6.    สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub   
7.    สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
8.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy Volume 3 เท่านั้น
9.    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน หรือโอนคะแนนในทุกกรณี หากลูกค้ามีการทำรายการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
10.    ลูกค้าต้องทำการแสดงหน้าจอต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
11.    สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
12.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
13.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
14.    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด
15.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมกิจกรรม            
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive Cineclub)