สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 59 บาทต่อที่นั่ง  รับสิทธิ์ส่วนลด 50% จากราคาปกติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมขัน
กิจกรรมที่ 1  
สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ และเวิร์ด เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 59 บาทต่อที่นั่ง 
จำนวนสิทธิ์  :  จำกัด 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน จำนวนสิทธิ์ 1,200 ที่นั่งตลอดรายการ 
ระยะเวลาโปรโมขัน    
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub)
--------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 2  
สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส, อี คอมเมิร์ซ, พรีเมี่ยม และทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 50% จากราคาปกติ 
จำนวนสิทธิ์ :  จำกัด 4 ที่นั่ง/บัตร/เดือน จำนวนสิทธิ์ 4,400 ที่นั่งตลอดรายการ 
ระยะเวลาโปรโมขัน    
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub)
--------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 3  Popcorn GSB infinite Banking
จำนวนสิทธิ์  :  จำนวน 577 สิทธิ์
ระยะเวลาโปรโมขัน    
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)

สาขาที่ร่วมรายการ    

 • เอ็มพริเว่ ซิเนคลับ เอ็มโพเรียม จำนวน 50 สิทธิ์ 
 • เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 69 สิทธิ์
 • เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล พระราม 9  จำนวน 50 สิทธิ์
 • เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว จำนวน 67 สิทธิ์            
 • เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จำนวน 67 สิทธิ์
 • เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะคริสตัล เอกมัย – รามอินทรา จำนวน 48 สิทธิ์
 • เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำนวน 67 สิทธิ์    
 • เอส เอฟ ซีเนม่า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ จำนวน 46 สิทธิ์    
 • เอส เอฟ ซีเนม่า เทอร์มินอล 21 อโศก จำนวน 47 สิทธิ์    
 • เอส เอฟ ซีเนม่า เดอะมอลล์ บางกะปิ จำนวน 66 สิทธิ์

เงื่อนไข 
1.    ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
2.    สำหรับสิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิร์ด อีลิท, เพรสทีจ, และเวิร์ด รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 59 บาทต่อที่นั่ง  เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ (บัตรหลัก บัตรเสริม แยกรับสิทธิ์)
3.    สำหรับสิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส, อี คอมเมิร์ซ, พรีเมี่ยม และทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้ รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่ง Deluxe ได้ในราคา 50% จากราคาปกติ เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เครือเอสเอฟ สาขาที่ร่วมรายการ (บัตรหลัก บัตรเสริม แยกรับสิทธิ์)
4.    ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Premium Seat หรือ Prime Seat ได้ โดยชำระส่วนต่างเอง
5.    เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินใช้บัตรที่กำหนดซื้อบัตรชมภาพยนตร์ SF รับฟรี SET POPCORNGSB INFINITE BANKING 1 ชุด (มูลค่า 280 บาท) ได้แก่ 

 • บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ประเภท World Elite, World, E-Commerce จำนวน 1 ที่นั่ง รับฟรี Set Popcorn GSB infinite Banking 1 ชุด
 • บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ประเภท Prestige , Precious , TQM infinity , Premium จำนวน 1 ที่นั่ง รับฟรี Set Popcorn GSB infinite Banking 1 ชุด
 • จำกัดจำนวน 1 ชุด/รอบชมภาพยนตร์
 • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน

6.    เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ กำหนด
7.    เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ ธนาคารออมสิน กำหนด
8.    สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
9.    ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SF Smart Call โทร. 1349 เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ได้ทุกวัน
10.    ธนาคาร SF มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
11.    สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Express Ticketing) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่ร่วมรายการ
12.    ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โปรโมชันก่อนเวลารอบฉายเท่านั้น