ลูกค้า Rabbit Line Pay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Rabbit Line Pay เริ่มต้นเพียง 120 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดโปรโมชัน 1
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Deluxe Seat ระบบปกติ ราคาพิเศษ 120 บาท ที่ Rabbit Line Pay
จำนวนโควต้า : 30,000 ที่นั่ง 

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน    
1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะซื้อที่ Rabbit LINE Pay เมนู “ตั๋วภาพยนตร์” (Movie Tickets) เท่านั้น
2. เมื่อรายการซื้อสำเร็จ แสดง e-Ticket รับตั๋วที่ตู้ Express Ticket ของโรงภาพยนตร์ หรือสแกน e-Ticket สามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้เลย
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 30,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาการขาย
4. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์อื่นๆ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกประเภทที่นั่งในราคาตามมูลค่าของบัตรชมภาพยนตร์วันนั้นๆ
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
7. บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-026-3779 ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

สาขาที่ร่วมรายการ     
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub และ SF World Cinema Central World
---------------------------------------------------

รายละเอียดโปรโมชัน 2 
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Premium Seat ระบบปกติ ราคาพิเศษ 140 บาท ที่ Rabbit Line Pay
จำนวนโควต้า : 30,000 ที่นั่ง 

ระยะเวลาโปรโมชัน                      
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะซื้อที่ Rabbit LINE Pay เมนู “ตั๋วภาพยนตร์” (Movie Tickets) เท่านั้น
2. เมื่อรายการซื้อสำเร็จ แสดง e-Ticket รับตั๋วที่ตู้ Express Ticket ของโรงภาพยนตร์ หรือสแกน e-Ticket สามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้เลย
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 30,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาการขาย
4. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์อื่นๆ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกประเภทที่นั่งในราคาตามมูลค่าของบัตรชมภาพยนตร์วันนั้นๆ
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
7. บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-026-3779 ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

สาขาที่ร่วมรายการ     
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub
---------------------------------------------------

รายละเอียดโปรโมชัน 3
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Prime Seat ระบบปกติ ราคาพิเศษ 200 บาท ที่ Rabbit Line Pay  
จำนวนโควต้า :  20,000 ที่นั่ง 

ะยะเวลาโปรโมชัน                        
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะซื้อที่ Rabbit LINE Pay เมนู “ตั๋วภาพยนตร์” (Movie Tickets) เท่านั้น
2. เมื่อรายการซื้อสำเร็จ แสดง e-Ticket รับตั๋วที่ตู้ Express Ticket ของโรงภาพยนตร์ หรือสแกน e-Ticket สามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้เลย
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 20,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาการขาย
4. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์อื่นๆ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกประเภทที่นั่งในราคาตามมูลค่าของบัตรชมภาพยนตร์วันนั้นๆ
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
7. บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-026-3779 ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. 

สาขาที่ร่วมรายการ    
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทัรล พระราม 9
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เดอะมอลล์ ท่าพระ
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล โคราช
- โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่

---------------------------------------------------

รายละเอียดโปรโมชัน 4
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay  ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ประเภท Sofa Sweet Seat ระบบปกติ ราคาพิเศษ 500 บาท ที่ Rabbit Line Pay  
จำนวนโควต้า :  2,000 ที่นั่ง 

ระยะเวลาโปรโมชัน                        
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สำหรับลูกค้าผู้ใช้ Rabbit Line Pay ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เฉพาะซื้อที่ Rabbit LINE Pay เมนู “ตั๋วภาพยนตร์” (Movie Tickets) เท่านั้น
2. เมื่อรายการซื้อสำเร็จ แสดง e-Ticket รับตั๋วที่ตู้ Express Ticket ของโรงภาพยนตร์ หรือสแกน e-Ticket สามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้เลย
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาการขาย
4. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์อื่นๆ ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกประเภทที่นั่งในราคาตามมูลค่าของบัตรชมภาพยนตร์วันนั้นๆ
5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้   
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
7. บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
8. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-026-3779 ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

สาขาที่ร่วมรายการ    
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ยกเว้น 
-    โรงภาพยนตร์  Emprivé Cineclub
-    โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์
-    โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เทอมินอล พระราม 3
-    โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา
-    โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า เซนทรัล รามอินทรา
-    โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า โรบินสัน บุรีรัมย์