AVATAR : THE WAY OF WATER Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า

  • AVATAR : THE WAY OF WATER : PANDORA SET

ประกอบด้วย : AVATAR LED Bowl บัคเก็ต ขนาด 130 ออนซ์ จำนวน 1 ถัง + แก้วน้ำ 32 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว ราคา 590 บาท/ชุด

  • AVATAR : THE WAY OF WATER  : NA’VI TOPPER SET

ประกอบด้วย : AVATAR บัคเก็ต 130 ออนซ์ จำนวน 1 ถัง + ท็อปเปอร์ + แก้วน้ำ 32 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว (มี 5 แบบให้เลือกสะสม) ราคา 389 บาท/ชุด

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

สถานที่จำหน่ายสินค้า
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา