สำหรับสมาชิก Blue Card ใช้คะแนนสะสม Blue Points 299 คะแนน + เงินเพียง 39 บาท แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรโมชัน
สำหรับสมาชิก Blue Card ใช้คะแนนสะสม Blue Points 299 คะแนน + เงินเพียง 39 บาท แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ประเภท Deluxe ระบบ ดิจิตอล 2 มิติ
จำนวนโควต้า : จำนวน 5,000 สิทธิ์ 

ระยะเวลาโปรโมชัน        
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.    สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตร Blue Card เท่านั้น
2.    สมาชิกฯ ใช้คะแนนสะสม Blue Points 299 คะแนน + เงินเพียง 39 บาท แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ประเภท Deluxe ระบบ ดิจิตอล 2 มิติเท่านั้น 
3.    สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา 
4.    สมาชิกฯกดรับสิทธิ์ผ่านทาง Blue Card Application ตามขั้นตอนที่ระบุเท่านั้น
5.    ภายหลังจากกดยืนยันการรับสิทธิ์แล้วคะแนนสะสม Blue Point จะถูกหักออกจากระบบทันที และไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนภายหลังได้
6.    แสดง Barcode ที่ได้รับจาก Blue Card Application ที่มีตัวเลขเวลานับถอยหลัง แก่เจ้าหน้าที่ SF ภายใน 30 นาที เพื่อแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ หากเลยระยะเวลาดังกล่าว Barcode จะหายไปและไม่สามารถนำไปใช้แลกรับสิทธิ์ได้
7.    หากลูกค้าแสดง Barcode โดยใช้วิธีการ Capture หน้าจอจะถือว่าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
8.    บัตรชมภาพยนตร์ ที่แลกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆได้ เช่น วันที่ชมภาพยนตร์ รอบฉาย สาขา เรื่องภาพยนตร์ รวมถึง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
9.    สมาชิก Blue Card 1ท่านสามารถแลกรับสิทธิพิเศษนี้ได้ 1 สิทธิ์ กำหนด 1 สิทธิต่อ 1 ที่นั่ง จำกัดจำนวนสิทธิพิเศษทั้งสิ้น 5,000 ที่นั่ง ตลอดรายการ 
10.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1365  หรือ www.pttbluecard.com 
11.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.    กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ ประเภท MEGA BLOCKBUSTER ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากราคาฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์โดยตรง โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive’ Cineclub)