ซื้อเครื่องดื่มแก้วแรกในราคาปกติ รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มแก้วที่ 2 ราคาเพียง 1 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเครื่องดื่ม
ซื้อเครื่องดื่มแก้วแรกในราคาปกติ รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มแก้วที่ 2 ราคาเพียง 1 บาท ทุกเมนู ยกเว้นเมนู Cold Brew โดยคิดจากราคาเมนูแก้วที่สูงกว่า

ระยะเวลาในการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สาขาที่จำหน่าย
Cine Café สาขา MBK Center ชั้น 7
Cine Café สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 4