Special Promotion ลูกค้าที่ซื้อชุด Corporate Combo ชุดใดก็ได้ 1 ชุด รับฟรี Coke Zero Sugar 180 Ml. 1 กระป๋อง

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

สินค้าโปรโมชัน
ลูกค้าที่ซื้อชุด Corporate Combo ชุดใดก็ได้ 1 ชุด รับฟรี Coke Zero Sugar 180 Ml. จำนวน 1 กระป๋อง

ชุด Corporate Combo ที่ร่วมรายการ ได้แก่

  • 2 For U Combo Set
  • Extra Sausage Combo Set
  • Sausage Combo Set

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป – จนกว่าสินค้าจะหมด

ช่องทางจัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา