สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “DC League Of Super - Pets” ทุกที่นั่ง รับทันที SF+ COLLECTIBLE TICKET ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
จำนวนสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน
สมาชิก SF+ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “DC League Of Super - Pets” ทุกที่นั่ง รับทันที SF+ COLLECTIBLE TICKET ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มูลค่า 159 บาท (จำนวนทั้งหมด 3,000 ชิ้น)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • สามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ DC LEAGUE OF SUPER-PETS 1 ใบ และบัตรสมาชิก SF+ 1 ใบ มาแสดง เพื่อรับ SF+ COLLECTIBLE TICKET ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ จำนวน 1 ใบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
  • สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในช่วง Advance Ticket สามารถพิมพ์บัตรชมภาพยนตร์ที่ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว 
  • สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการแลกรับของพรีเมียมอื่นๆ ได้อีก
  • บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา