JUJUTSU KAISEN COMBO SET

ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Jujutsu Kaizen Combo Set
ประกอบด้วย :
ถังป๊อปคอร์น 85 Oz + แก้วน้า 22 Oz ลายภาพยนตร์ ราคา 320 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา, โลตัส สัตหีบ, เซ็นทรัล รามอินทรา และ พรอมเมนาดา เชียงใหม่