Jurassic World : Dominion Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Jurassic World : Dominion Combo Set มี 2 ชุด ให้เลือกสะสม ดังนี้

  1. Jurassic World Bottle Combo set 
    ประกอบด้วย กระบอกน้ำลายหนัง ขนาด 16 Oz. จำนวน 1 ใบ + ถังป็อปคอร์นลายหนัง ขนาด 64 Oz. จำนวน 1 ถัง ราคา 330 บาท/ชุด   
  2. Jurassic Egg Bucket Combo Set
    ประกอบด้วย ถังป็อปคอร์นทรงไข่ ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ถัง และ แก้วน้ำลายหนัง 32 Oz. จำนวน 1 แก้ว ราคา 350 บาท/ชุด 

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา, โลตัส สัตหีบ, เซ็นทรัล รามอินทรา และพรอมเมนาดา เชียงใหม่)