ใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต กรุงศรี 13,000 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง The Bed จำนวน 1 ที่นั่ง

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
จำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน  
ใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต กรุงศรี 13,000 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง The Bed จำนวน 1 ที่นั่ง (ระบบ 2D) ผ่านช่องทาง SF Cinema Application และ Website

ระยะเวลาโปรโมชัน          
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

เงื่อนไขโปรโมชัน    
1. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว โดยแลกคะแนนผ่านช่องทาง SF Cinema Application และ Website เท่านั้น
2. สามารถใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตกรุงศรีแลกรับ
3. 13,000 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง The Bed จำนวน 1 ที่นั่ง (ระบบ 2D)
4. สามารถแลกได้สูงสุดไม่เกิน 54,000 คะแนนต่อบัตรต่อวัน
5. สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ในระบบ Digital 2D ที่นั่ง Deluxe และ Premium สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Prime และระบบ 3D ได้ โดยทางลูกค้าจะต้องเพิ่มส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ตามฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละสาขากับทางโรงภาพยนตร์โดยตรง
6. คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ทุกกรณี
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ สิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
8. กรณีลูกค้าต้องการเข้าชมภาพยนตร์ประเภท Mega Blockbuster ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรชมภาพยนตร์ จากฐานราคาบัตรในวันนั้นๆ ของแต่ละโรงภาพยนตร์ โดยอัตราส่วนต่างของภาพยนตร์นั้นๆ เริ่มต้นที่ 20 บาท ตามแต่ละประเภทที่นั่ง
9. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

สาขาที่ร่วมรายการ        
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา