Dr.Strange Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
สินค้าโปรโมชัน : Dr.Strange Combo Set  มี 2 ชุด ให้เลือกสะสม ดังนี้

  1. Dr.Strange Foldable Combo Set
    ประกอบด้วย ถังป๊อปคอร์น ขนาด 260 Oz.จำนวน 1 ถัง + แก้วน้ำลายภาพยนตร์ ขนาด 32 Oz. จำนวน 1 แก้ว + Foldable Box Popcorn ขนาด 64 Oz. จำนวน 1 ถัง ราคา 490 บาท
  2. Dr.Strange Topper Combo Set
    ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น ขนาด 85 Oz. จำนวน 1 ถัง + น้ำอัดลมขนาด ขนาด 32 Oz.(Topper Cup มี 3 แบบให้เลือกสะสม) จำนวน 1 แก้ว ราคา 290 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาจังซีลอน ภูเก็ต, เซ็นทรัล มารีน่า พัทยา และโลตัส สัตหีบ)