CORN QUIX : พรี่เมี่ยมป๊อปคอร์น มี 3 รสชาติ เห็ดทรัฟเฟิล, คาราเมล, หมีกย่าง

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
เปิดป๊อป อร่อยปั๊ป
สินค้ามีจำนวนจำกัด

รายละเอียดสินค้า
CORN QUIX : พรี่เมี่ยมป๊อปคอร์น มี 3 รสชาติ เห็ดทรัฟเฟิล, คาราเมล, หมีกย่าง ราคา 120 บาท

ระยะเวลาการจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สาขาที่จำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา