เอส เอฟ มอบโปรโมชั่นพิเศษชมภาพยนตร์เรื่อง "ส้ม ปลา น้อย" ราคาพิเศษเริ่มต้น 69 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
เอส เอฟ มอบโปรโมชั่นพิเศษชมภาพยนตร์เรื่อง "ส้ม ปลา น้อย" ราคาพิเศษเริ่มต้น 69 บาท ทุกรอบ ทุกสาขา ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

เงื่อนไขโปรโมชัน
• ลูกค้าสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษเริ่มต้น 69 บาท
• สามารถรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
• สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 เท่านั้น
• สิทธิ์นี้สำหรับบัตรชมภาพยนตร์ทุกประเภทที่นั่ง (ยกเว้นโรงภาพยนตร์พิเศษ, โรงภาพยนตร์และที่นั่ง First Class และ VIP)
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดต่างๆหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ (เฉพาะสาขาที่มีรอบฉายภาพยนตร์)