บัตรสมาชิก SF+ Limited Edition X Sing 2 ยิ่งดูยิ่งคุ้ม! สะสมรีวอร์ดเพียบ

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม  ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
จำนวนสิทธิ์
ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

รายละเอียดโปรโมชัน
บัตรสมาชิก SF+ Limited Edition : Sing 2 ต้อนรับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 13 มกราคม 2565

ระยะเวลาโปรโมชัน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

เงื่อนไขการสมัครบัตรสมาชิก SF+ Limited Edition
1.  ลูกค้าสามารถสมัครบัตรสมาชิก SF+ Limited Edition พร้อมเปิดใช้งานบัตรได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

  • กรณีที่เป็นสมาชิก SF+

กรุณาติดต่อพนักงานที่ Concierge เพื่อโอนข้อมูลสมาชิกเข้าบัตร SF+ Limited Edition ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา แทนบัตรสมาชิกเดิม โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตร 20 บาท

2.  เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ SF+ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.sfcinema.com โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา